Internationella utskottet

desks

Vad gör vi?

Internationella utskottet, även kallat InterPol, ansvarar för att främja medlemmarnas relationer med de internationella studenter som läser kurser anknutna till politicesprogrammen eller den Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Detta sker dels genom att i samverkan med övriga utskott inkludera de internationella studenterna i föreningens ordinarie verksamhet samt genom att självständigt organisera studentlivsorienterade aktiviteter med internationell inriktning för såväl svenska som internationella studenter.

Tidigare aktiviteter har bland annat varit språkcaféer, internationella knytmiddagar, kräftskivor, pubrundor, pick-nicks, dagsutflykter och studiebesök.

Internationella utskottet kan kontaktas på sin mejl [email protected]

Kontakt

Ordförande

Axel Emanuelsson Vretander

Våra samarbetspartners

?