Masterutskottet

people

Vad gör vi?

UPS masterutskott fokuserar främst på två saker: representation av politicesstudenter på masternivå i akademiska och studierelaterade frågor, och att anordna sociala aktiviteter vid sidan av studierna. Vi gör allt från att arrangera gästföreläsningar riktade till föreningens masterstudenter, till att organisera pubrundor och mingelkvällar för att säkerställa att masterstudenternas tid i Uppsala blir en levande och givande erfarenhet.

Kontakt

Ordförande

Cajsa Hemström

Våra samarbetspartners

?