Utbildningsrådet

Vad gör vi?

 

Utbildningsrådet är det utskott inom UPS som sysslar med studiebevakning för politicesstudenters räkning. Utbildningsrådets möten är öppna för alla föreningens medlemmar och alla uppslag, förslag och dylikt välkomnas. Genom Utbildningsrådet kan enskilda medlemmar få hjälp att driva frågor på program-, institutions- och fakultetsnivå.

Utskottets verksamhet syftar till att förbättra studietiden, både för nuvarande och framtida studenter. Bland kärnuppgifterna finns utvärderingar, pluggfrukostar, och mentorsprojekt. Dessutom organiserar Utbildningsrådet varje termin ett mycket uppskattat På Spåret-quiz.

11223686_10153622350882206_5891080362832819007_n

Utbildningsrådet har ett nära samarbete med politices kandidatprogrammets koordinator och studierektor Marie Nylund och med studierektorerna vid de institutioner som är kopplade till politices kandidatprogrammets obligatoriska delkurser, vilka är: den statsvetenskapliga, den nationalekonomiska, den statistiska samt den företagsekonomiska institutionen. Vidare sköter Utbildningsrådet en stor del av kontakten med Uppsala Studentkår och Uppsalaekonomerna, och bidrar ständigt till att ge ett studentperspektiv på innehållet i politicesprogrammen och studenternas arbetsmiljö.

För att komma i kontakt med Utbildningsrådet, var vänlig kontakta [email protected].

Kontakt

Ordförande

Joel Fagerstedt

Våra samarbetspartners

?