Medlemskap

Bli medlem i UPS!

Att vara medlem i Uppsala Politicesstuderande innebär att man bland annat får ta del av föreningens alla aktiviteter och evenemang samt stödjer en fortsatt utveckling av verksamheten. Vill du gå på föreningens sittningar, delta på våra föreläsningar, bidra till vår radio- och tidningsutgivning eller kunna påverka föreningens utveckling på årsmötena? Då ska du bli medlem i UPS!

Följ den här länken: https://member.myclub.se/pub/forms/5217/KUOqMjbO5s/

Efter att du fyllt i och skickat in formuläret betalar du en engångssumma som gäller för hela perioden. Medlemsavgiften är någon av följande:

52 kr för ett år

102 kr för två år

152 kr för tre år.

Betalningen sker till vår Swish på 1232241982 eller vårt Plusgiro 486 84 74 – 0, märk betalningen med “Medlem namn”.

När dina personuppgifter och betalningen har kommit föreningen tillhanda får du ett bekräftelsemail från sekreteraren och du är då fullvärdig medlem i Uppsalas bästa studentförening!

Utdrag ur UPS stadgar:

4.1 Medlem av föreningen är person som:

Har erlagt en av styrelsen beslutad medlemsavgift och lämnat in ansökan till föreningen, och studerar vid Uppsala Universitet. Utöver detta uppfyller personen ett av följande krav:
a) är inskriven på politices kandidat- eller masterprogram,
b) är programstudent inom ovanstående program som har ett studieuppehåll godkänt av statsvetenskapliga institutionen,
c) är student som studerar fristående kurs inom programmens basblock, fortsättningskurser på programmens basblock eller kurs inom ämne som kan vara huvudämne inom programmen.

4.2 Medlem av föreningen är även person som är utbytesstudent som kommer via, eller studerar vid, statsvetenskapliga institutionen eller studerar motsvarande 4.1a eller 4.1c på sina hemuniversitet eller på Uppsala Universitet.

Har du frågor gällande ett framtida, nuvarande eller tidigare medlemskap i föreningen? Har du andra medlemsfrågor? Var vänlig kontakta vår sekreterare på [email protected]

Våra samarbetspartners

?