Webbutskottet

code_on_laptop

Vad gör vi?

Webutskottets uppgift är att administrera föreningens närvaro på internet, inklusive hemsidan och styrelsens kommunikationsverktyg. Vid frågor gällande hemsidan kan ni vända er till webbutskottets ordförande på [email protected].

Kontakt

Ordförande

Julia Alm

Våra samarbetspartners

?